Omnikanalstrategi & Multikanalstrategi

Kundene forventer å finne deg der de er, når de er der, med den informasjonen de trenger på det bestemte tidspunktet. Disse forventningene imøtekommer du gjennom å implementere en multikanalstrategi eller en omnikanalstrategi!

Digital markedsføring har de siste ti-femten årene blitt et velkjent begrep. De aller fleste bedrifter benytter seg av mulighetene som ligger i å drive markedsføring i digitale flater. I forbindelse med digital markedsføring, har begrepet omnikanalstrategi etter hvert blitt mye brukt. Men, hva er omnikanalstrategi egentlig? Og hvordan skiller det seg fra andre multikanalstrategier?

 

Vær der kundene dine er


En omnikanalstrategi handler kort sagt om å nå ut til kundene der de er, når de er der og med riktig budskap. For å lykkes med dette må du altså være tilstede på flere ulike kanaler. Du må ha kunnskap om hvor kundene dine er, når de er der og i hvilken fase av kjøpsprosessen de er til enhver tid.

 

I dag konsumeres det på en helt annen måte enn for bare ti år siden. Vi leser nyheter via telefonen når som helst og hvor som helst, vi har samtaler og deler bilder med venner og familie via Instagram, Facebook, SnapChat og andre sosiale medier. Det vi trenger er kun et tastetrykk unna til enhver tid – enten det er nyheter, familie og venner, informasjon eller en ny sofa.

 

Denne utviklingen byr på en rekke utfordringer, men også muligheter. Blant annet er det slik at forbrukerne ikke er like lojale i dag, som de var for bare noen få år siden. Den som vinner kampen om kundene i dag, er ofte den som er tilgjengelig med riktig budskap, til riktig tid – på rett sted.

 

Kundereisen går via ulike kanaler – å treffe kundene på alle er lønnsomt!


En omnikanalstrategi er en måte å møte denne utviklingen på. Gjennom å tilegne deg kunnskap om dine kunders atferd, kan du gi dem det de vil ha når de vil ha det. Hvis du vet at kundereisen i dag kan starte på en kanal på et tidspunkt, gå via to andre kanaler og til slutt avsluttes på en fjerde kanal på et fjerde tidspunkt – kan du legge til rette for en vellykket kundereise for dine kunder, uavhengig av hvor deres kjøpsprosess starter og slutter.

 

Et veldig interessant eksempel på at omnikanalstrategier fungerer, er den amerikanske kleskjeden Macy’s som har funnet ut at deres omnikanalkunder, altså de kundene som handler på kryss og tvers av ulike kanaler, i snitt er åtte ganger mer verdifulle enn den resterende kundemassen.

 

Skillet mellom kanaler, og mellom fysisk butikk og nettbutikk viskes ut


Å tenke omnikanalstrategi handler om å se på alle deler av virksomheten og markedsføringen som en enhet.

 

For eksempel er det viktig å innse at fysisk butikk og nettbutikk henger tett sammen, og at kundene bør tilbys samme informasjon, service og varer både i nettbutikken og i den fysiske butikken. Mange velger også å koble nettbutikk og fysisk butikk tettere sammen gjennom tilbud som klikk-og-hent, eller gjennom å bestille varer fra nettbutikken for kunder som ikke finner det de skal ha i den fysiske butikken – med stor suksess.

 

Samtidig som skillet mellom fysisk butikk og nettbutikk viskes ut, viskes også skillet mellom de ulike kanalene ut. Kundene tenker mer på informasjonen de får og avsenderen av informasjonen, enn de tenker på kanalen som blir brukt til å kommunisere.

 

Hvordan implementerer man en multikanalstrategi?


Helt konkret handler altså omnikanalstrategi om å kartlegge hvilke kanaler dine kunder bruker til å la seg inspirere, orientere seg, og til å handle, og så sørge for en sømløs kommunikasjon gjennom alle kanaler. Å finne ut av dette er ikke nødvendigvis en rask og enkel jobb. Ofte handler det om å kontinuerlig analysere, lage strategier og implementere.

 

Fordelen med å drive markedsføring i digitale flater, er nettopp det at man kan måle effekt på en helt annen måte enn man kan ved markedsføring i mer tradisjonelle kanaler som avis og TV. Dette gjør at du mye raskere kan lære om dine kunders atferd og om hva som funker, gjennom å teste og prøve ting, uten å nødvendigvis brenne hele markedsføringsbudsjettet på et budskap i en kanal.

 

Vi i HK Link er opptatte av å plassere kundenes penger der hvor de får mest igjen for det, derfor tenker vi alltid multikanalstrategi, og vi måler effekten av alt vi gjør kontinuerlig. På denne måten kan vi stoppe de kampanjene og budskapene som ikke fungerer, vi kan ekskludere bestemte kanaler for enkelte kunder og vi kan finne ut hvilke kanaler og budskap som er mest lønnsomme for den enkelte bedrift. Alle beslutninger gjøres i tett dialog med våre kunder.

 

Det er viktig for oss i HK Link å være en samarbeidspartner våre kunder kan stole på. De skal alltid vite at de rådene og anbefalingene vi gir, er basert på kunnskap og erfaring. Nettopp derfor er det så viktig for oss å være en objektiv rådgiver. Vi har ingen kickback-avtaler med noen leverandører. Med andre ord har vi ingen økonomiske incentiver for å anbefale noen kanaler fremfor andre, eller for å bruke flere ulike kanaler. 

 

En multikanalstrategi handler i bunn og grunn om å maksimere effekten av markedsbudsjettet. Lurer du på hva du kunne gjort for å få mer igjen for dine markedsføringskroner? Ta gjerne kontakt med oss i HK Link for en uforpliktende prat om din bedrifts digitale markedsføringsstrategi!

Send oss en melding